Materiały

szkolenie,symbol

Kodeks dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania zamówień publicznych w mieście/gminie/powiecie… został opracowany w ramach działań Komisji ds. Zamówień Publicznych funkcjonującej w strukturach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Autorami Kodeksu są wieloletni członkowie ww. Komisji, p. dr Jarosław Rokicki, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej oraz p.

2024 “Bitwa Regionów”  konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich (warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez upoważnionego przedstawiciela KGW w okresie do 5 maja 2024 r. drogą elektroniczną, Formularza zgłoszeniowego, do którego link jest dostępny na stronie www.bitwaregionow.pl. ) 2023 Nowa wspólna polityka rolna od 1 stycznia 2023 r. Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na Spotkanie

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content