Kodeks dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania zamówień publicznych w mieście/gminie/powiecie… został opracowany w ramach działań Komisji ds. Zamówień Publicznych funkcjonującej w strukturach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Autorami Kodeksu są wieloletni członkowie ww. Komisji, p. dr Jarosław Rokicki, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej oraz p. Michał Zastrzeżyński, Zastępca Prezydenta Sosnowca.

Inicjatywa opracowania Kodeksu wynikła z dużego znaczenia problematyki zamówień publicznych w bieżącej realizacji przez jst zadań publicznych, w tym zwłaszcza wydatkowania środków publicznych z poszanowaniem przepisów prawa materialnego. Kodeks ma na celu zapewnienie sprawnego działania samorządów w sferze zamówień publicznych przy konieczności zachowania efektywności ekonomicznej w warunkach gospodarki rynkowej oraz w obliczu ciągłej kontroli społecznej i instytucjonalnej. Został przygotowany z takim założeniem, aby – w przypadku jego przyjęcia – nie zaburzyć w żaden sposób dotychczasowej samodzielności jednostki samorządu terytorialnego w stosowaniu przepisów Prawa Zamówień Publicznych pod względem organizacyjno-proceduralnym. Mamy za to nadzieję, że wprowadzenie regulacji środowiskowej w samorządach może stać się istotnym elementem standaryzacji i podnoszenia jakości procesu udzielania zamówień publicznych, jak również prowadzenia kontroli zarządczej.

Przy ewentualnym wykorzystaniu dokumentu prosimy o podanie źródła. W sprawach związanych z opracowaniem Kodeksu oraz pracami Komisji ds. Zamówień Publicznych osobą do kontaktu w biurze Związku jest p. Agata Motyl, st. specjalista ds. wzmacniania kompetencji w samorządzie, adres e-mail: amotyl@silesia.org.pl, tel. 32 251 10 21.