Benchmarking usług publicznych

W dniach 23 – 24 listopada br., w Szczyrku, odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczny cykl benchmarkingowy, w ramach przedsięwzięcia „Benchmarking usług publicznych”. Spotkanie miało na celu omówienie wyników przeprowadzonych analiz, efektów pracy eksperckiej oraz planów na przyszły rok. Uczestnikom benchmarkingu (43 JST z terenu całej Polski) dziękujemy za współpracę. „Benchmarking

Wczoraj odbyło się robocze spotkanie ekspertów w ramach przedsięwzięcia pn. „Benchmarking usług publicznych”. Podczas spotkania omówione zostały wstępne wyniki analizy eksperckiej w 4 obszarach: funkcjonowanie urzędu, zarządzanie zasobami ludzkimi, oświetlenie i oświata. Dokładne wyniki przedstawione zostaną podczas spotkań wymiany dobrych praktyk we wrześniu tego roku. „Benchmarking usług publicznych„, to kontynuacja

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content