Spotkanie ekspertów w ramach przedsięwzięcia pn. „Benchmarking usług publicznych”.

Wczoraj odbyło się robocze spotkanie ekspertów w ramach przedsięwzięcia pn. „Benchmarking usług publicznych”. Podczas spotkania omówione zostały wstępne wyniki analizy eksperckiej w 4 obszarach: funkcjonowanie urzędu, zarządzanie zasobami ludzkimi, oświetlenie i oświata. Dokładne wyniki przedstawione zostaną podczas spotkań wymiany dobrych praktyk we wrześniu tego roku.

Benchmarking usług publicznych„, to kontynuacja działań benchmarkingowych, jakie Śląski Związek Gmin i Powiatów prowadzi nieprzerwanie od 2011 r. (najpierw w formie projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych„,a następnie jako przedsięwzięcie

własne „Benchmarking-Kontynuacja”). Na przestrzeni lat grupa benchmarkingowa ulegała zmianom – na obecnym etapie przedsięwzięcie jest realizowane przy udziale 43 jednostek: 17 urzędów miast na prawach powiatu, 20 urzędów gmin i 6 starostw powiatowych.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content