Spotkanie podsumowujące tegoroczny Benchmarking usług publicznych

W dniach 23 – 24 listopada br., w Szczyrku, odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczny cykl benchmarkingowy, w ramach przedsięwzięcia „Benchmarking usług publicznych”. Spotkanie miało na celu omówienie wyników przeprowadzonych analiz, efektów pracy eksperckiej oraz planów na przyszły rok.

Uczestnikom benchmarkingu (43 JST z terenu całej Polski) dziękujemy za współpracę.

„Benchmarking usług publicznych”, to przedsięwzięcie realizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów nieprzerwanie od 2011 r. (najpierw w formie projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”, a następnie jako przedsięwzięcie własne „Benchmarking-Kontynuacja”).

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content