Po szkoleniu „Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami…”

16 stycznia odbyło się kolejne szkolenie dedykowane Członkom Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi naszego Związku. Tym razem dotyczyło ono „Egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – najnowszych regulacji i bieżących problemów”.

Podczas wydarzenie zostały omówione różne aspekty proceduralne związane z opłatą za gospodarowanie odpadami, w tym zwłaszcza:

  • postępowanie przedegzekucyjne;
  • upomnienia: wzór upomnienia, przedawnienie kosztów upomnień;
  • aplikacja eTW jako nowe narzędzie do przesyłania tytułów wykonawczych,
    funkcjonalność pliku eZW;
  • dalszy tytuł wykonawczy;
  • kolejny tytuł wykonawczy;
  • ponowne wszczęcie egzekucji;
  • przesłanki do niepodejmowania egzekucji.

Szkolenie poprowadziła p. dr Hanna Kmieciak – ekspert w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jst, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wieloletni pracownik i konsultant jednostek samorządu terytorialnego, a także konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych.

Program szczegółowy_szkolenie_16.01.2023

więcej o Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi: Komisja ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Śląski Związek Gmin i Powiatów (silesia.org.pl)

Data wydarzenia: 2023-01-16

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content