Zagadnienia samorządowe

W związku z realizacją projektu partnerskiego „Dostępny Samorząd 2.0” , zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie. Nabór prowadzony jest przez lidera projektu – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W naborze planowany jest wybór 80 JST, które zostaną objęte wsparciem: szkoleniowo-doradczym, grantowym. Szczegóły dotyczące

W dn. 26 – 27 czerwca br. w Gdańsku odbyło się posiedzenie Przedstawicieli Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Spotkanie to odbyło się w ramach prezydencji Związku Gmin Pomorskich.    Podczas obrad przyjęte zostały następujące stanowiska: stanowisko w sprawie obaw samorządów lokalnych związanych z planowanym wejściem w życie z dn. 1

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich   O zniesienie limitu liczby zastępców prezydenta, burmistrza i wójta, a także o pilne podjęcie dyskusji na temat wynagradzania pracowników samorządowych apelowała strona samorządowa na Komisji Wspólnej 26 czerwca br. Zniesienie limitu zastępców prezydenta, burmistrza i wójta zaproponowała strona samorządowa na Komisji Wspólnej 26 czerwca

W dn. 26 czerwca br. w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w którym wzięło udział ok. 100 przedstawicieli gmin członkowskich Związku. Głównym punktem programu posiedzenia było omówienie drugiej części dokumentu pn. „Rekomendacje – analiza uwarunkowań dotyczących obowiązków gmin w zakresie kontroli gospodarki ściekowej”, opracowanej przez Grupę

W dn. 24 czerwca w Katowicach rozpoczęło się dwudniowe spotkanie wyjazdowe grupy roboczej ds. ochrony powietrza przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, organizowane w ramach projektu: „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. W pierwszym dniu posiedzenia wzięli udział członkowie grupy, w tym przedstawiciele samorządów regionalnych z całej Polski, a także – w charakterze

W dniach 11-12 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie Lokalnych Grup Działania z woj. śląskiego zrzeszonych w Sieci SILESIAN LEADER NETWORK. Gospodarzem spotkania było LGD Morawskie Wrota, a współorganizatorami LGD LYSKOR, LGD Partnerstwo dla Rozwoju oraz nasz Związek. Sieć SILESIAN LEADER NETWORK: – jest nieformalną siecią współpracy LGD utworzoną w

W dn. 12 czerwca br. w Podzamczu k. Ogrodzieńca odbyło się II posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Jeden z paneli podczas posiedzenia był poświęcony tematowi nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi. Jest to temat szczególnie istotny z punktu widzenia gmin województwa śląskiego w ostatnim czasie, dlatego też w jego ramach prezentację

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content