Zagadnienia samorządowe

szkolenie,symbol

W dn. 18 marca br. (poniedziałek) w centrum konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sala 402, IV piętro) odbędzie się seminarium dedykowane Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi, poświęcone tematowi „System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach – przegląd najnowszego orzecznictwa i bieżące problemy samorządów”. Seminarium rozpocznie się o godz. 10.00.

W dn. 18 marca br. (poniedziałek), w centrum konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sala 402, IV piętro) odbędzie się seminarium dedykowane Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi, poświęcone tematowi „System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach – przegląd najnowszego orzecznictwa i bieżące problemy samorządów”. Seminarium rozpocznie się o godz. 10.00. Podczas

W dniu 19 lutego, w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Audytu Wewnętrznego. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim  samoocenie kontroli zarządczej – członkowie grupy wymienili się sposobami jej prowadzenia oraz zakresem. Jednym z istotnych elementów spotkania było przedstawienie Narzędzia Oceny Stanu Efektywnej Kontroli, które

W dniu 22 lutego 2024 r. w formule online odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie konsultacyjne dot. sporządzenia sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, współorganizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W trakcie spotkania p. Ksenia Ziaja, Główny Specjalista Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich O problemach zgłoszonych przez stronę samorządową, dotyczących m.in. planowania przestrzennego oraz programu „Polski Ład”, w tym „Rozświetlamy Polskę”, dyskutowała KWRiST 20 lutego br. O zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mającą na celu wydłużenie czasu na przygotowanie przez gminy m.in. planów ogólnych o rok,

Wzorem lat ubiegłych Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Departamentem Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne spotkanie konsultacyjne dot. sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Spotkanie to odbędzie się w formie wideokonferencji (online), w dn. 22 lutego 2024 r. (czwartek), w godz.

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich Z nowym składem po stronie rządowej wznowiła prace Komisja Wspólna 31.01 br. Współprzewodniczącym został Marcin Kierwiński, szef MSWiA, po stronie samorządowej przez kolejnych 8 miesięcy będzie współprzewodniczył Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Minister Kierwinski zapewnił, że jest do dyspozycji strony samorządowej wraz z odpowiedzialnym za sprawy związane

Śląski Związek Gmin i Powiatów objął patronatem honorowym Polski Kongres Klimatyczny, który odbędzie się w dn. 19-20 marca br. (wtorek-środa) w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są Agencja City Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Fundacja Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Europejska Fundacja Inwestycji Zrównoważonych. Sesje tematyczne, spotkania, panele, wystąpienia i

Śląski Związek Gmin i Powiatów objął patronatem środowiskowym XI Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości, która odbędzie się w dn. 20-21 marca 2023 r. (środa-czwartek) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Organizatorem wydarzenia jest Municipium S.A. (wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego ,,Wspólnota ”), a współgospodarzem Miasto Lublin. Najważniejsze tematy związane będą z bieżącymi zmianami

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content