Przewodnicząca:

p. Elżbieta Student
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 429 59 41
e-mail: go.n@czerwionka-Leszczyny.com.pl

Zastępcy Przewodniczącej:

p. Krzysztof Czarnecki
Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
tel. 32 39 33 647
e-mail: k.czarnecki@um.tgory.pl

p. Elżbieta Jach
Główny Specjalista w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami
Urząd Miejski w Sosnowcu
tel. 32 296 07 22
e-mail: e.jach@um.sosnowiec.pl

p. Łukasz Kot
Naczelnik Działu Usług Komunalnych
Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
tel. 34 322 60 37
e-mail: lkot@cuk.czestochowa.pl

p. Karina Stępień
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Gaszowice
tel. 32 421 59 41
e-mail: srodowisko@gaszowice.pl

Kontakt w biurze Związku:

p. Natalia Krupa
St. specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska
e-mail: nkrupa@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-65

 

Komisja ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi rozpoczęła swoją działalność w dn. 1 stycznia 2021 r., zastępując dwa funkcjonujące przez ok. 7 lat w ramach struktur Związku gremia: Regionalną Sieć Konsultacyjną ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim przy ŚZGiP oraz Grupę roboczą ds. gospodarki odpadami w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich ŚZGiP.

W jej skład wchodzą przedstawiciele wydziałów / referatów urzędów gmin członkowskich Związku, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie gospodarki odpadami w jst. Przedmiotem prac Komisji jest szeroko rozumiany system gospodarki odpadami komunalnymi w samorządach lokalnych.

Komisja ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi odbywa regularne posiedzenia (zwykle raz na dwa miesiące). Spotkania Komisji czasem odbywają się też w ramach dwóch podkomisji – zrzeszającej przedstawicieli miast oraz zrzeszającej przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W związku z dużą liczbą członków Komisji uprzejmie prosimy o każdorazowe potwierdzanie obecności poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.