Zespół ds. Poprawy Jakości Powietrza

W dn. 24 czerwca w Katowicach rozpoczęło się dwudniowe spotkanie wyjazdowe grupy roboczej ds. ochrony powietrza przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, organizowane w ramach projektu: „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. W pierwszym dniu posiedzenia wzięli udział członkowie grupy, w tym przedstawiciele samorządów regionalnych z całej Polski, a także – w charakterze

W dniu 6 marca 2024 r. odbyło się webinarium „Samorządy dla czystego powietrza”, organizowane przez Polski Alarm Smogowy. W ramach programu webinarium omówiono dobre praktyki podejmowane przez gminy dla wdrażania przepisów mających na celu ochronę powietrza. Zaprezentowane zostało kompleksowe podejście do poprawy jakości powietrza stosowane z sukcesem w dwóch wybranych

W dn. 19 października 2023 r. (czwartek) w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „Rekomendacje dotyczące obowiązków jednostek samorządu terytorialnego związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej”,  organizowana wspólnie przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu, które zostało rozesłane

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content