Zespoły

Najbliższe posiedzenie Zespołu odbędzie się 28 lutego 2023 r. w siedzibie Związku.
Najbliższe posiedzenie Zespołu odbędzie się 28 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związku.
W ramach tegorocznych prac Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych, która działa przy Związku opracowane zostały materiały szkoleniowe dotyczące różnych aspektów ochrony danych osobowych. Celem materiałów jest podniesienie świadomości oraz wiedzy pracowników w zakresie zagrożeń oraz podstawowych zasad związanych ochroną danych. Zachęcamy do skorzystania z materiałów – dostępne w zakładce
Skip to content