Zespół roboczy ds. audytu wewnętrznego

szkolenie,symbol

W dniu 6 marca 2024 r. odbyło się webinarium „Samorządy dla czystego powietrza”, organizowane przez Polski Alarm Smogowy. W ramach programu webinarium omówiono dobre praktyki podejmowane przez gminy dla wdrażania przepisów mających na celu ochronę powietrza. Zaprezentowane zostało kompleksowe podejście do poprawy jakości powietrza stosowane z sukcesem w dwóch wybranych

W dn. 19 października 2023 r. (czwartek) w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „Rekomendacje dotyczące obowiązków jednostek samorządu terytorialnego związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej”,  organizowana wspólnie przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu, które zostało rozesłane

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content