Koniec z „betonozą” rynku w Rudzie Śląskiej

Rozszczelnienie betonowej powierzchni, zazielenienie oraz retencja wód deszczowych – to najważniejsze założenia koncepcji nowego zagospodarowania placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Dokument, który będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji, jest już gotowy, a władze Rudy Śląskiej ogłosiły właśnie konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie.

Konsultacje potrwają one do 9 lutego, a ich finałem będzie spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miasta.

– Prowadzone jeszcze podczas kampanii wyborczej rozmowy z mieszkańcami pokazały jedno – że nowe zagospodarowanie rynku w Nowym Bytomiu, a przede wszystkim jego odbetonowanie i ponowne zazielenienie, to temat, który rozpala emocje wielu rudzian. Dlatego jedną z pierwszych moich decyzji było rozpoczęcie prac nad opracowaniem koncepcji nowego zagospodarowania placu. Udało się ją przygotować w ciągu trzech miesięcy, a teraz jej założenia będziemy konsultować z mieszkańcami – podkreśla prezydent miasta Michał Pierończyk.

W tej chwili największym problemem placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu jest jego „betonoza”. Brak cienia i duże nasłonecznienie sprawiają, że miejsce to jest ogromną wyspą ciepła w centrum miasta. Dodatkowo wadą tego miejsca są brak zieleni oraz ograniczenia w funkcjonowaniu ogródków gastronomicznych.

Lekarstwem na powyższe problemy ma być demontaż części nawierzchni rynku wykonanego z płyt i kostek betonowych, a następnie zazielenienie poprzez nasadzenia zieleni niskiej w postaci bylin i krzewów oraz zieleni wysokiej – w tym przypadku w grę wchodzą drzewa odporne na susze oraz dostosowane do warunków miejskich, np. platan klonolistny, klon polny, klon czerwony czy lipa srebrzysta. Istotnym elementem nowego zagospodarowania rynku ma być wykorzystanie retencji wód opadowych. W tym celu zasugerowano budowę zbiornika retencyjnego wraz z systemem podlewania roślinności.

Dodatkowo koncepcja przewiduje likwidację nieczynnej, centralnie usytuowanej fontanny oraz utworzenie nowych elementów wyposażenia placu – miejsc do siedzenia, pergoli, ogródków gastronomicznych. Ponadto zaproponowano usytuowanie dwóch pawilonów gastronomicznych w południowo-wschodnim i południowo-zachodnim narożniku placu, bezpośrednio powiązanych z fragmentem placu przeznaczonym pod ogródki gastronomiczne.

Wszystkie te zabiegi mają sprawić, by przestrzeń rynku była przyjazna oraz atrakcyjna. – Nie można  także zapominać o aspekcie ekologicznym. Sucha i nagrzana nawierzchnia przyczynia się do zwiększenia odziaływania pyłu i innych szkodliwych substancji. Ograniczając powierzchnię takiej przestrzeni można poprawić jakość powietrza. Ponadto nowe zagospodarowanie rynku – na co liczymy – pozwoli ożywić tę część miasta – wylicza prezydent Pierończyk.

więcej tutaj: Koniec z „betonozą” rynku – Ruda Śląska (rudaslaska.pl)

Źródło: UM Ruda Śląska

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content