Aktualności

W dniu 23 lutego 2024 roku, w Katowicach, w Muzeum Historii Katowic na Nikiszowcu odbyło się Posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – największej regionalnej organizacji samorządowej w Polsce zrzeszającej aktualnie 157 jednostek samorządu terytorialnego. Z inicjatywy Zarządu Związku – zaproszenie do rozmowy z samorządowcami przyjął Wojewoda Śląski, Pan

W dniu 22 lutego 2024 r. w formule online odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie konsultacyjne dot. sporządzenia sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, współorganizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W trakcie spotkania p. Ksenia Ziaja, Główny Specjalista Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych

W dniu 21 lutego 2024r., w Katowicach odbyło się spotkanie Pracowników Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dotyczące omówienia aktualnych kwestii problemowych z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. W trakcie wydarzenia zostały omówione następujące kwestie: aktualne problemy z zakresu spraw obronnych wynikających z braku aktów wykonawczych do ustawy o obronie Ojczyzny,

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich O problemach zgłoszonych przez stronę samorządową, dotyczących m.in. planowania przestrzennego oraz programu „Polski Ład”, w tym „Rozświetlamy Polskę”, dyskutowała KWRiST 20 lutego br. O zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mającą na celu wydłużenie czasu na przygotowanie przez gminy m.in. planów ogólnych o rok,

Z inicjatywy Związku w dniu 20 lutego 2024r. odbyło się spotkanie on-line nt.: Naboru wniosków w ramach inwestycji A1. 3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Spotkanie poprowadzili przedstawiciele

W dniu 19 lutego 2024 r. w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Zespołu roboczego ds. przygotowania projektu nowej definicji legalnej budowli na potrzeby określenia przedmiotu podatku od nieruchomości w związku z wyrokiem TK z 4 lipca 2023 r., funkcjonującego w ramach struktur Związku. Posiedzenie poświęcone było omówieniu propozycji zmian dot.

W dniu 15 lutego 2024 r., w Katowicach odbyło się pierwsze wspólne posiedzenie Komisji Geologii i Górnictwa oraz Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tematem posiedzenia było „Planowanie przestrzenne, a zmiany prawa górniczego i geologicznego z uwzględnieniem problematyki złóż strategicznych”. W spotkaniu udział wziął p. Hubert

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich Z nowym składem po stronie rządowej wznowiła prace Komisja Wspólna 31.01 br. Współprzewodniczącym został Marcin Kierwiński, szef MSWiA, po stronie samorządowej przez kolejnych 8 miesięcy będzie współprzewodniczył Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Minister Kierwinski zapewnił, że jest do dyspozycji strony samorządowej wraz z odpowiedzialnym za sprawy związane

W dniu 26 stycznia 2024 roku – na zaproszenie Burmistrza Dariusza Skrobola – w Wodnej Wieży w Pszczynie odbyło się pierwsze w Nowym – 2024 roku posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów największej regionalnej organizacji samorządowej w Polsce zrzeszającej aktualnie 157 JST. W trakcie obrad Zarząd Związku przyjął m.in.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content