Aktualności

Dziś w Starostwie Powiatowym w Bieruniu  odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, największej regionalnej organizacji samorządowej w Polsce, zrzeszającej aktualnie 155 jednostek samorządu terytorialnego. Zgromadzeni samorządowcy przyjęli m.in.  stanowiska w sprawie: 1) uregulowań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz 2) wprowadzenia możliwości wykorzystania przez jst elektronicznego

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich   O subwencji oświatowej i podwyżkach dla nauczycieli, o przygotowaniu do wyborów parlamentarnych oraz płacy minimalnej w 2024 roku dyskutowali na sierpniowej Komisji Wspólnej przedstawiciele rządu i samorządu terytorialnego.   W Komisji Wspólnej 30 sierpnia wzięła udział Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego, która przedstawiła

Śląski Związek Gmin i Powiatów partnerem konkursu na najlepszą realizację urbanistyczną i architektoniczną w województwie śląskim! Trwa kolejna edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w województwie śląskim. Już po raz 24 Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Śląskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich

W dniu 14 września 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 rozpocznie się webinarium szkoleniowo-informacyjne pt. „Zasady urządzania loterii fantowych (od zgłoszenia aż do całkowitego zakończenia) – omówienie obowiązujących przepisów oraz konsekwencji karno-skarbowych i administracyjnych, mających na celu uniknięcie konsekwencji prawnych za naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych”. Współorganizatorem wydarzenia jest

Coroczny konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego” promujący tradycję oraz wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi rozstrzygnięty! Jego organizatorem jest Województwo Śląskie, zaś Śląski Związek Gmin i Powiatów od wielu lat wspiera tę inicjatywę poprzez udział w pracach Komisji Konkursowej. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi, kształtowanie ładu przestrzennego, pielęgnowanie środowiska

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich O niesprzedanym węglu, taryfach za wodę i ścieki, maksymalnych cenach za energię elektryczną, które nie wszędzie są stosowane oraz o dofinansowaniu gorących posiłków w szkole dyskutowała Komisja Wspólna 26 lipca br. Taryfy za wodę w kolejnej kadencji? Po raz kolejny strona samorządowa poruszyła kwestię wprowadzenia uzgodnionych z

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której celem jest uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedury planistycznej. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowe narzędzie planistyczne – plan ogólny, który ma być obligatoryjnie uchwalany dla całej gminy jako akt prawa miejscowego. Gminy będą miały na to

Wczoraj odbyło się robocze spotkanie ekspertów w ramach przedsięwzięcia pn. „Benchmarking usług publicznych”. Podczas spotkania omówione zostały wstępne wyniki analizy eksperckiej w 4 obszarach: funkcjonowanie urzędu, zarządzanie zasobami ludzkimi, oświetlenie i oświata. Dokładne wyniki przedstawione zostaną podczas spotkań wymiany dobrych praktyk we wrześniu tego roku. „Benchmarking usług publicznych„, to kontynuacja

Samorządowa pomoc dla ukraińskich gromad nie ustaje! Miasta i gminy skupione w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, stale wspierają swoich ukraińskich przyjaciół. W ostatnich dniach, przedstawiciele ukraińskiej gromady Kalinówka, czyli około 10-tysięcznej miejscowości, gdzie zatrzymała się w ubiegłym roku główna część wojsk rosyjskich napierających na ukraińską stolicę, odwiedzili gminę Imielin,

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content