19 marca, 2024

W dniach 18-19 marca br. w Wiśle odbyło się szkolenie Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych Związku pt. „Bieżące problemy wydziałów komunikacyjnych – zmiany legislacyjne w kontekście nakładania kar administracyjnych”. W pierwszej części szkolenia udział wzięli przedstawiciele Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, którzy podzielili się obserwacjami dotyczącymi nieprawidłowości i uchybień w działaniu

W dn. 19 marca br. Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował szkolenie poświęcone tematowi „Sprawozdanie roczne z zakresu nieczystości ciekłych – nowy obowiązek gmin”. Poprowadził je p. Paweł Koprowski, doradca jst w zakresie gospodarki odpadami oraz nieczystości ciekłych (Agencja Wspierania Ochrony Środowiska) a udział w nim wzięło blisko 150 przedstawicieli

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content