Szkolenie Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych 18-19 marca, Wisła

W dniach 18-19 marca br. w Wiśle odbyło się szkolenie Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych Związku pt. „Bieżące problemy wydziałów komunikacyjnych – zmiany legislacyjne w kontekście nakładania kar administracyjnych”.

W pierwszej części szkolenia udział wzięli przedstawiciele Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, którzy podzielili się obserwacjami dotyczącymi nieprawidłowości i uchybień w działaniu organów pierwszej instancji, odpowiedzialnych za wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestrację pojazdów. Dyskutowano również nad procedurami i sposobami naliczania kar pieniężnych, zgodnie z najnowszymi zmianami w art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym, które weszły w życie 1 stycznia 2024 r.

W kolejnej części spotkania p. Patryk Kuzior, Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej omówił kwestie problemowe związane z udostępnianiem informacji publicznych, które są istotne z punktu widzenia działań wydziałów komunikacji.

Następnie odbyła się dyskusja na temat bieżących wątpliwości i problemów dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami, którą moderował p. Paweł Gradzik, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, Zastępca Przewodniczącej Komisji.

Drugiego dnia szkolenia Członkowie Komisji poruszyli kluczowe kwestie związane z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, w tym w szczególności dotyczące weryfikacji uprawnień przewozowych w ramach licencji taxi. Prezentację w powyższym temacie przedstawiała p. Beatrycze Szymecka, Naczelnik Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych w Urzędzie Miasta w Katowicach, Zastępca Przewodniczącej Komisji.

W ostatniej części szkolenia odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego podsumowano kluczowe zagadnienia omówione w jego trakcie oraz przedyskutowano bieżące kwestie dotyczące pracy wydziałów komunikacji.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content