Szkolenie „Sprawozdanie roczne z zakresu nieczystości ciekłych – nowy obowiązek gmin”

W dn. 19 marca br. Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował szkolenie poświęcone tematowi „Sprawozdanie roczne z zakresu nieczystości ciekłych – nowy obowiązek gmin”. Poprowadził je p. Paweł Koprowski, doradca jst w zakresie gospodarki odpadami oraz nieczystości ciekłych (Agencja Wspierania Ochrony Środowiska) a udział w nim wzięło blisko 150 przedstawicieli gmin członkowskich Związku.

Szkolenie zostało zorganizowane w odpowiedzi na oczekiwania przedstawicieli gmin członkowskich, wynikające z wprowadzenia nowego obowiązku sprawozdawczego dla gmin, związanego z gospodarką ściekową. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne z dn. 7 lipca 2022 r. gminy mają obowiązek w terminie do końca kwietnia (za rok poprzedni) składać sprawozdanie z zakresu nieczystości ciekłych do dwóch podmiotów: właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pierwsze sprawozdanie będzie składane za rok 2023, a więc w terminie do końca kwietnia 2024.

Złożenie pierwszych sprawozdań będzie bez wątpienia niemałym wyzwaniem dla jednostek samorządu terytorialnego, także ze względu na brak (aktualnie) jednego wzoru sprawozdania. Poza organizacją w/w szkolenia, we wdrażaniu i stosowaniu nowych przepisów związanych z gospodarką ściekową Śląski Związek Gmin i Powiatów wspiera gminy przyjmując Rekomendacje dotyczące obowiązków gmin w zakresie kontroli gospodarki ściekowej. Druga część Rekomendacji jest właśnie opracowywana przez powołaną w ubiegłym roku w ramach Związku Grupę roboczą ds. problemów gospodarki ściekowej.

Data wydarzenia: 2024-03-19

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content