Aktualności

Spotkanie podsumowujące tegoroczny Benchmarking usług publicznych

W dniach 23 – 24 listopada br., w Szczyrku, odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczny cykl benchmarkingowy, w ramach przedsięwzięcia „Benchmarking usług publicznych”. Spotkanie miało na celu omówienie wyników przeprowadzonych analiz, efektów pracy eksperckiej oraz

W dniu 22 listopada odbyła się XV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu pod patronatem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. „Ku zielonej wyspie energetycznej – innowacyjne sposoby gospodarowania zasobami energetycznymi OZE na przykładzie dobrych praktyk w kompleksie pałacowym w Kamieniu Śląskim” – to połączenie konferencji, wystawy oraz wizyty studyjnej, która była

17 listopada br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca 7-letnie prace projektowe, których celem było stworzenie pierwszego, ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Usług Publicznych. System SMUP docelowo zawierał będzie, a częściowo już zawiera, zintegrowane, wysokiej jakości dane, pozwalające na ocenę i optymalizację procesu świadczenia usług publicznych

Najbliższa LVI sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbędzie się 8 grudnia br. (piątek) w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach (ul. Dolne Przedmieście 1). Obrady Zgromadzenia Ogólnego rozpoczną się o godz. 11.00. Uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału w sesji Zgromadzenia Ogólnego do dn. 1 grudnia br. (piątek) poprzez

              Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Jacka Krywulta Wybitnego Samorządowca Prezydenta Miasta Bielska-Białej w latach 2002-2018 Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w latach 2015-2018 Wieloletniego Członka Zarządu Związku w latach 2003-2020 Rodzinie, bliskim Zmarłego oraz całej Wspólnocie Samorządowej

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, największej regionalnej organizacji samorządowej w Polsce, zrzeszającej aktualnie 156 jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęto stanowiska w sprawie: Niewystarczającego finansowania publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych W ostatnim czasie publiczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze borykają się z coraz większymi problemami

W dniu 8 listopada odbyło się Posiedzenie Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w formule on-line Celem spotkania było omówienie kwestii dotyczących określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych na podstawie art. 198i ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Nadchodzące wydarzenia

Ważne dokumenty

Skip to content