Aktualności

Po posiedzeniu Zarządu Związku – 5 lipca

W dn. 5 lipca 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu naszego Związku w nowej IX kadencji (2024-2029). Spotkanie to miało miejsce w naszej siedzibie w Katowicach. Podczas posiedzenia omówiono bieżące sprawy, w tym

W związku z zakończonymi pracami nad Ustawą o ochronie sygnalistów, która 14 czerwca br. uzyskała podpis Prezydenta Andrzeja Dudy, przyspieszamy z pracami w ramach Grupy Innowacji Samorządowych (GIS). Grupa została powołana w celu przygotowania wzorów dokumentów możliwych do wykorzystania przez stronę samorządową. W 2021 roku pierwsza wersja dokumentu, bazująca wtedy na dyrektywie Parlamentu

W dn. 28 czerwca br. miała miejsce kontynuacja obrad LVII sesji Zgromadzenia Ogólnego naszego Związku. Na zaproszenie p. Piotra Kuczery, Przewodniczącego Związku, Prezydenta Rybnika, spotkanie to odbyło się w Rybniku.    Nowy skład Zarządu Związku W pierwszej części obrad zgromadzeni delegaci gmin i powiatów członkowskich zakończyli procedurę wyboru pełnego 18-osobowego

W związku z realizacją projektu partnerskiego „Dostępny Samorząd 2.0” , zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie. Nabór prowadzony jest przez lidera projektu – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W naborze planowany jest wybór 80 JST, które zostaną objęte wsparciem: szkoleniowo-doradczym, grantowym. Szczegóły dotyczące

W dn. 27 czerwca br. w Katowicach odbyło się seminarium „Kontrola zarządcza w administracji publicznej – obowiązki i wyzwania”. Seminarium było przede wszystkim dedykowane nowym włodarzom oraz osobom zainteresowanym przyswojeniem podstawowych informacji z zakresu kontroli zarządczej. Pierwszą część spotkania poprowadziła p. Elżbieta Solska-Kuchciak, Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie

W dn. 26 – 27 czerwca br. w Gdańsku odbyło się posiedzenie Przedstawicieli Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Spotkanie to odbyło się w ramach prezydencji Związku Gmin Pomorskich.    Podczas obrad przyjęte zostały następujące stanowiska: stanowisko w sprawie obaw samorządów lokalnych związanych z planowanym wejściem w życie z dn. 1

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich   O zniesienie limitu liczby zastępców prezydenta, burmistrza i wójta, a także o pilne podjęcie dyskusji na temat wynagradzania pracowników samorządowych apelowała strona samorządowa na Komisji Wspólnej 26 czerwca br. Zniesienie limitu zastępców prezydenta, burmistrza i wójta zaproponowała strona samorządowa na Komisji Wspólnej 26 czerwca

Nadchodzące wydarzenia

Ważne dokumenty

Skip to content