Aktualności

Konferencja Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej – 15/16 czerwca, Warszawa

Zachęcamy przedstawicieli samorządów do udziału w XXXI Krajowej Konferencji Oświetleniowej Technika Świetlna 2023 i 3. Forum Technologii Oświetleniowych, organizowanych przez Polski Komitet Oświetleniowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Zakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej i Portal…
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o niespodziewanej śmierci Śp. Konrada Mateja Wicestarosty Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego Rodzinie oraz bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia Przewodniczący wraz z Zarządem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o niespodziewanej śmierci Śp. Tadeusza Skatuły Wicestarosty Powiatu Wodzisławskiego Rodzinie oraz bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia Przewodniczący wraz z Zarządem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
W dniach 5–6 czerwca 2023 r. (poniedziałek–wtorek) w Hotelu Vestina w Wiśle, ul. Malinka 35 odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej Związku. Podczas spotkania zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia: Wykorzystanie technologii magazynowania energii; Zmiany w przepisach dotyczących klastrów energii; Nowoczesne technologie OZE oraz ich wykorzystanie w kompleksowych instalacjach OZE. Szczegółowy program znajduje
Materiał prasowy: Związek Miast Polskich O środkach mających częściowo zrekompensować JST ubytek dochodów z podatku PIT, a także o pilnych, doraźnych rozwiązaniach dotyczących zmiany taryf za wodę i ścieki dyskutowali przedstawiciele samorządu i rządu 30 maja. Za kilka dni poznamy kwotę, jaką otrzymają jednostki samorządu terytorialnego na zrównoważenie dochodów
Idea smart-city W dniu 20 maja 2023 r. w dwutygodniku „Wspólnota” opublikowany został pierwszy z cyklu artykułów promujących dobre praktyki w obszarze smart-city, w ramach podjętej przez nasz Związek inicjatywy pn. „Inteligentni lokalnie, atrakcyjni globalnie”. Pierwszy artykuł pt. „Czy miasto ma IQ?” stanowi swego rodzaju wprowadzenie i przedstawienie odświeżonego
Najbliższa LV sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbędzie się 16 czerwca br. (piątek) w Operze Śląskiej w Bytomiu (ul. Moniuszki 21-23). Obrady Zgromadzenia Ogólnego rozpoczną się o godz. 11.00. Uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału w sesji Zgromadzenia Ogólnego do dn. 9 czerwca br. (piątek) poprzez
Skip to content