Zakończyły się szkolenia w ramach SMUP

Jak informuje Związek Powiatów Polskich ponad tysiąc przedstawicieli samorządów z całej Polski wzięło udział w 2022 r. w bezpłatnych szkoleniach na temat Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).  Nasz Związek w latach 2016 – 2018 był partnerem przedsięwzięcia, w ramach którego udało się wypracować wspomniany System. Jest on rozbudowaną bazą danych o usługach publicznych świadczonych przez gminy i powiaty, która umożliwia monitorowanie działań samorządów.

Od lutego 2022 roku Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich (obie organizacje są odpowiedzialne za to przedsięwzięcie) prowadził szkolenia dotyczące SMUP. Szkolenia są przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Szkolenia kierowane są do osób, które na co dzień monitorują i zarządzają usługami w samorządzie terytorialnym.

W samej tylko pierwszej fazie tego procesu, do końca czerwca ubiegłego roku, w procesie szkoleniowym realizowanym przez ZPP i ZMP uczestniczyli przedstawiciele 377 JST.

Ostatni jak dotąd cykl szkoleń trwał od 19 września do 16 grudnia 2022 roku.

W latach 2016 – 2018 nasz Związek był partnerem w projekcie „System Monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP”.  W ramach projektu, przy współpracy lidera – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz partnerów: Głównego Urzędu Statystycznego, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich, wypracowana została koncepcja Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Dodatkowo w ubiegłym roku, nasza Organizacja włączyły się w prace rozwojowe systemu, powołując do życia Grupę Wymiany Doświadczeń, której zadaniem było wypracowanie metody analizy benchmarkingowej danych zgromadzonych w SMUP.

– Z uwagi na duże możliwości Systemu liczymy, że w przyszłości pojawią się kolejne szanse wykorzystania potencjału naszego Związku w pracach doskonalących SMUP. – komentuje Witold Magryś, Dyrektor biura naszego Związku.

więcej o aktywności naszego Związku w SMUP tutaj: SMUP – Śląski Związek Gmin i Powiatów (silesia.org.pl)

Czym jest SMUP?

Przypominamy, że System Monitorowania Usług Publicznych to rozbudowana baza danych o usługach publicznych świadczonych przez samorząd terytorialny, gminy i powiaty, która za pomocą wskaźników umożliwia monitorowanie działań JST w 9️ obszarach takich jak: edukacja, ochrona środowiska, kultura, rekreacja czy drogownictwo i transport.

SMUP to system stworzony z udziałem praktyków samorządowych, którego podstawowym celem jest udostępnienie wysokiej jakości danych statystycznych, przydatnych m.in. w procesie podejmowania decyzji zarządczych w samorządach.

System Monitorowania Usług Publicznych to:

  • zintegrowane, wysokiej jakości dane, pozwalające na optymalizację procesu świadczenia usług publicznych
  • zebrane w jednym miejscu wskaźniki opisujące usługi świadczone przez gminy i powiaty na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców
  • narządzie szybkiego przeglądania danych, tworzenia wykresów, tabel, a także map ilustrujących zjawiska zachodzące w samorządzie.

Szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące funkcjonalności SMUP oraz możliwości analizy danych w nim zawartych prowadzą eksperci Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich.

Źródło: Związek Powiatów Polskich

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content