Analizy usług publicznych

szkolenie,symbol

W dniu 19 lutego, w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Audytu Wewnętrznego. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim  samoocenie kontroli zarządczej – członkowie grupy wymienili się sposobami jej prowadzenia oraz zakresem. Jednym z istotnych elementów spotkania było przedstawienie Narzędzia Oceny Stanu Efektywnej Kontroli, które

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content