NOSEK na spotkaniu Grupy Roboczej ds. Audytu Wewnętrznego.

W dniu 19 lutego, w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Audytu Wewnętrznego.

Spotkanie poświęcone było przede wszystkim  samoocenie kontroli zarządczej – członkowie grupy wymienili się sposobami jej prowadzenia oraz zakresem. Jednym z istotnych elementów spotkania było przedstawienie Narzędzia Oceny Stanu Efektywnej Kontroli, które powstało w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w 2016 roku i jest efektem wielomiesięcznych prac Grupy Innowacji Samorządowych pod przewodnictwem przedstawicieli Urzędu Miasta Częstochowy.

Narzędzie jest bezpłatną aplikacją, która umożliwia dokonanie oceny stanu kontroli zarządczej we własnej jednostce. Aby w pełni móc skorzystać z narzędzia (a tym samym udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania) konieczne jest skorzystanie z kwestionariusza samooceny, który podlinkowany został w narzędziu.

Warto przypomnieć, że Grupa Robocza ds. Audytu Wewnętrznego powstała przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów w 2023 r., w odpowiedzi na liczne głosy i potrzeby zgłaszane przez samorządowych audytorów wewnętrznych. Spotkania Grupy odbywają się cyklicznie, co drugi miesiąc, a ich tematyka poświęcona jest bieżącym wyzwaniom w pracy audytorów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z narzędzia znajdą Państwo w instrukcji obsługi

Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli – NOSEK do pobrania

Do pobrania

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content