PPP

25 października w Katowicach odbyło się spotkanie poświęcone realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. – W sytuacji pogarszającej się kondycji finansowej samorządów oraz potencjalnie ograniczonej dostępności funduszy zewnętrznych, formuła ppp może stać się źródłem finansowania inwestycji rozwojowych – podkreśla Witold Magryś, Dyrektora biura naszego Związku. Podczas spotkania omówiono m.in. następujące zagadnienia:
Skip to content