Cykl szkoleń „Samorządowa Akademia PPP”

szkolenie,symbol

Informujemy, że Śląski Związek Gmin i Powiatów wraz z partnerem merytorycznym – Fundacją Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – planuje uruchomienie cyklu szkoleniowego dotyczącego realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Samorządowa Akademia PPP”.

W ramach cyklu odbędzie się pięć spotkań, podczas których uczestnicy pozyskają kompleksową wiedzę na temat przygotowania projektu, wykonania odpowiednich analiz, procedury wyboru partnera, a także możliwości powiązania projektów ze środkami Unii Europejskiej. Uczestnicy poznają wiele przykładów konkretnych, udanych projektów, dowiedzą się również jak uniknąć błędów i zminimalizować ryzyka po stronie JST. Część spotkań w ramach cyklu będzie poświęcona konkretnym obszarom inwestycyjnym, np. takim jak efektywność energetyczna, rewitalizacja, gospodarka wodno-ściekowa czy sport i rekreacja.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli gmin i powiatów członkowskich Związku. Zgłoszenia można dokonać w terminie do 31 marca br. (piątek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela p. Agata Motyl, st. specjalista ds. wzmacniania kompetencji w samorządzie, tel. 32 251 10 21, 32 609 03 62, e-mail: amotyl@silesia.org.pl.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content