oszczędzanie energii

Urząd Regulacji Energetyki  na swojej stronie internetowej opublikował wzór raportu z działań zmniejszających zużycie energii elektrycznej, zgodnie z ustawą z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.   Materiał dostępny poniżej: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10895,Monitoring-obowiazku-zmniejszenia-zuzycia-energii-elektrycznej-o-10-proc-przez-j.html

Materiał prasowy: serwis samorządowy PAP Jak wykazać dodatkowe oszczędności, skoro od lat optymalizowaliśmy zużycie energii? Co mają zrobić instytucje, które nie funkcjonowały w latach 2018-2019? Wiceminister klimatu udzieliła szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące obowiązku oszczędzania prądu w samorządowych jednostkach. Poseł Tomasz Nowak skierował do MKiŚ interpelację w sprawie ustawy o

Informujemy, że Polska Zielona Sieć oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii organizuje  bezpłatne warsztaty Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i obniżyć rachunki za energię? 8 grudnia w Katowicach (Dom Śląski, ul. Stalmacha 17) i 9 grudnia w Tychach (dokładna lokalizacja zostanie podana później) w godzinach 10.00 – 14.00. Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i obniżyć rachunki

Materiał prasowy: serwis samorządowy PAP Od czwartku, 1 grudnia wchodzą w życie przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej dotyczące obowiązku zmniejszenia całkowitego zużycia prądu o 10 proc. przez jednostki sektora publicznego. Jak wynika z treści ustawy oraz wyjaśnień resortu klimatu, obowiązek ten dotyczy budynków lub ich

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich Problemy związane z wdrażaniem rozwiązań dotyczących maksymalnych cen energii elektrycznej, a także gazu oraz sprzedażą węgla zgłosił Związek Miast Polskich podczas listopadowego spotkania KWRiST. Oświadczenia – różne tryby działania Związek Miast Polskich walczy o skuteczne i korzystne dla miast i ich mieszkańców rozwiązania związane z

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowała na swojej stronie internetowej kilka dni temu zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących obowiązku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% w jednostkach sektora finansów publicznych.   materiały dostępne poniżej: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-oszczedzamy

Materiał informacyjny: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie

O tym, jak realizować obowiązki wynikające z ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, rozmawiali 10 listopada uczestnicy spotkania online. Z uwagi na jedną, zasadniczą wątpliwość związaną z zakresem podmiotowym tego aktu prawa uczestnicy uzgodnili, że Związek wystosuje

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, spotkanie online poświęcone oszczędności energii, zaplanowane na 13 października br., zostało przełożone. Poinformujemy Państwa o kolejnym terminie spotkania. Data publikacji: 10 października 2022 r.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content