Po spotkaniu w sprawie oszczędzania energii w świetle nowych przepisów

O tym, jak realizować obowiązki wynikające z ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, rozmawiali 10 listopada uczestnicy spotkania online. Z uwagi na jedną, zasadniczą wątpliwość związaną z zakresem podmiotowym tego aktu prawa uczestnicy uzgodnili, że Związek wystosuje pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz URE.

 

Samorządy od kilku miesięcy próbują szukać oszczędności w zakresie zużycia energii. Podkreślają przy tym, że wszystkie decyzje z tym związane podejmują odpowiedzialnie, analizując bieżącą sytuację i wyprzedzając niejako to, co dopiero może się wydarzyć na rynku mediów energetycznych.

– Rozwiązania prooszczędnościowe wdrażane przez samorządy są różne, bo tak naprawdę każda gmina czy powiat wie najlepiej, jaka metoda będzie adekwatna do konkretnych uwarunkowań, a więc w najmniejszym stopniu wpłynie niekorzystnie na zakres i jakość realizowanych usług publicznych – uzupełnia Witold Magryś, Dyrektor biura Związku.

Istotną zmianę w tym zakresie wprowadziła uchwalona w połowie października ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Założeniem tej ustawy – zgodnie z intencją jej autorów – jest wprowadzenie rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych oraz zapewniają im ceny energii elektrycznej na poziomie umożliwiającym opłacenie rachunków.

Ustawa ta nakłada też na samorządy obowiązek podjęcia działań, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

– Podczas spotkania wspólnie staraliśmy się rozstrzygnąć kluczowe zagadnienia w zakresie, o którym mówi ustawa. Nasze wątpliwości dotyczyły m.in. tego, czy wytyczne w zakresie oszczędzania dotyczą samorządów w ujęciu szerokim, a więc urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych czy też nie – komentuje Bożena Herbuś, Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej naszego Związku, Inżynier Miejska w Urzędzie Miasta Częstochowy, która prowadziła spotkanie.

Uczestnicy spotkania podkreślili również, że problemem w praktyce będzie sposób liczenia zużycia. Co więcej część samorządów, które w poprzednich latach wdrożyła prooszczędniościowe rozwiązania np. w postaci oświetlenia ledowego, nie będzie miało na tym etapie tak szerokiego pola do wprowadzania narzędzi obniżających zużycie energii.

W pierwszej części spotkania mec. Tomasz Ogłódek przedstawił zapisy ustawy z 7 października o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, odnoszące się do obowiązku podjęcia działań oszczędnościowych przez jednostki sektora finansów publicznych. Druga część miała charakter wymiany dobrych praktyk, doświadczeń i poglądów dotyczących możliwych do podjęcia w samorządach działań, które przyczynią się do wypełnienia obowiązków nałożonych przez ww. ustawę. Głos zabrali w niej przedstawiciele Bielska-Białej, Gliwic, Katowic, Rudy Śląskiej, Rybnika, Tychów i Żor.

Pod koniec spotkania w gronie ponad 150 uczestników, przedstawicieli gmin i powiatów, uzgodniliśmy, że jak najszybciej trzeba rozwiać najważniejsze wątpliwości w zakresie wspomnianej ustawy. W tej sprawie nasz Związek wystosuje pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content