Jak oszczędzać energię w samorządach. Nowe wyjaśnienia MKiŚ

Materiał prasowy: serwis samorządowy PAP

Jak wykazać dodatkowe oszczędności, skoro od lat optymalizowaliśmy zużycie energii? Co mają zrobić instytucje, które nie funkcjonowały w latach 2018-2019? Wiceminister klimatu udzieliła szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące obowiązku oszczędzania prądu w samorządowych jednostkach.

Poseł Tomasz Nowak skierował do MKiŚ interpelację w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej. Zgodnie z regulacją kierownicy jednostek sektora finansów publicznych od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. mają podjąć działania w celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy o 10 proc. w stosunku do średniego zużycia w latach 2018–2019. Z kolei w 2023 r. mają ograniczyć zużycie prądu o 10 proc. w stosunku do średniej z 2022 r. Kto tego obowiązku nie wykona, ma podlegać karze do 20 tys. zł.

Poniżej publikujemy pytania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez wiceminister klimatu Annę Łukaszewską-Trzeciakowską.

W jaki sposób podmioty będące własnością samorządów mają wykazać 10% oszczędności energii elektrycznej, w przypadku gdy w latach 2018-2019 ich działalność była zawieszona (np. z powodu przebudowy lub modernizacji)?

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) zwanej dalej ustawą, jako podstawę do obliczeń oszczędności energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. określono średnioroczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019.

Przyjęto okres odniesienia 2018-2019 ze względu na fakt, że w latach 2020-2021 miała miejsce sytuacja pandemiczna, która w zdecydowanej większości przypadków spowodowała istotne ograniczenie zużycia energii.

W opisanym przypadku Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wystąpiły szczególne okoliczności, w związku z zawieszeniem działalności lub modernizacji zajmowanych budynków w latach 2018-2019. Powoduje to, że aktualnie zużycie energii jest proporcjonalnie dużo większe w związku z prowadzeniem działalności w pełnym zakresie.

Na stronie rządowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska udostępniony został analogiczny przykład obliczenia korekty zużycia energii dotyczący wzrostu zużycia energii elektrycznej na skutek zwiększenia powierzchni zajmowanych budynków.

Zastosowanie korekty umożliwia zwiększenie dopuszczalnego i docelowego zużycia energii w grudniu 2022 roku uwzględniając zmienność poboru w analizowanych okresach odniesienia.

więcej tutaj: Jak oszczędzać energię w samorządach. Nowe wyjaśnienia MKiŚ | Serwis Samorządowy PAP

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content