wymiana doświadczeń

W dniach 23 – 24 listopada br., w Szczyrku, odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczny cykl benchmarkingowy, w ramach przedsięwzięcia „Benchmarking usług publicznych”. Spotkanie miało na celu omówienie wyników przeprowadzonych analiz, efektów pracy eksperckiej oraz planów na przyszły rok. Uczestnikom benchmarkingu (43 JST z terenu całej Polski) dziękujemy za współpracę. „Benchmarking

22 lutego odbyło  się w Katowicach spotkanie wymiany doświadczeń dotyczące bieżących zagadnień związanych z działalnością informacyjno-promocyjną w samorządach lokalnych (w formule stacjonarnej). Spotkanie kierowane było  do rzeczników prasowych i pracowników odpowiedzialnych za promocję i kontakty z mediami w gminach i powiatach członkowskich naszego Związku. Podczas spotkania ustalono zakres kolejnych tematów i spotkań w ramach

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content