26 lipca, 2023

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której celem jest uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedury planistycznej. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowe narzędzie planistyczne – plan ogólny, który ma być obligatoryjnie uchwalany dla całej gminy jako akt prawa miejscowego. Gminy będą miały na to

Wczoraj odbyło się robocze spotkanie ekspertów w ramach przedsięwzięcia pn. „Benchmarking usług publicznych”. Podczas spotkania omówione zostały wstępne wyniki analizy eksperckiej w 4 obszarach: funkcjonowanie urzędu, zarządzanie zasobami ludzkimi, oświetlenie i oświata. Dokładne wyniki przedstawione zostaną podczas spotkań wymiany dobrych praktyk we wrześniu tego roku. „Benchmarking usług publicznych„, to kontynuacja

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content