gospodarka nieruchomościami

W dniach 26 — 27 kwietnia (środa – czwartek) w Wiśle odbyło się szkolenie wyjazdowe pt.: „Wybrane problemy z zakresu gospodarki nieruchomościami”.  W pierwszym dniu seminarium omówiono m.in. tematy związane z: ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu
Skip to content