Relacja ZMP z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich

O problemach zgłoszonych przez stronę samorządową, dotyczących m.in. planowania przestrzennego oraz programu „Polski Ład”, w tym „Rozświetlamy Polskę”, dyskutowała KWRiST 20 lutego br.

O zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mającą na celu wydłużenie czasu na przygotowanie przez gminy m.in. planów ogólnych o rok, apeluje strona samorządowa. Według obowiązującej ustawy bowiem gminy muszą mieć nowe plany do 1 stycznia 2026 roku. Jednak zmiana ustawy nie będzie łatwa ze względu na fakt, że realizacja reformy została wpisana jako tzw. kamień milowy do KPO i bez rozmów z Komisją Europejską nie ma możliwości zmiany kalendarza. Jednocześnie strona samorządowa apeluje o zapewnienie pieniędzy na realizację tego zadania.

Trwa rewizja KPO

Jak poinformował Jacek Protas, wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego, trwają przygotowania do rewizji KPO tak, by działania które nie mają szansy na realizację do końca sierpnia 2026 roku zamienić na inne. Obiecał, że przekaże nową wersję KPO niezwłocznie po zakończeniu rewizji. A do dyspozycji jest 60 mld euro.

Wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego Waldemar Sługocki przypomniał, że nowa ustawa wprowadza hierarchiczność w zarządzaniu przestrzenią, co jest ważnym elementem budowania ładu przestrzennego, a także rozwoju społeczno-gospodarczego – jako że przestrzeń determinuje ten rozwój. Zaznaczył, ze sporo czasu zmarnowaliśmy, a wiele inwestycji, które mogłyby być finalizowane, nawet się nie rozpoczęły.

– W ramach KPO w inwestycji A1.3.1 mamy budżet prawie 200 mln euro, to blisko 1 mld zł na przygotowanie się do odważnego zarządzania przestrzenią, z czego 450 mln zł – na przygotowanie planów ogólnych. Oszacowaliśmy, że to pozwoli na przygotowanie planów w 90% gmin, a założenie wpisane w KPO mówi o tym, że 80% gmin musi mieć obligatoryjnie przygotowane plany ogólne, byśmy mogli rozliczyć się z Komisją Europejską – powiedział wiceminister Sługocki.

I dodał, że to nie wszystkie pieniądze – na gminne plany rewitalizacji mamy kolejne 94 mln zł, co pozwoli na uchwalenie 700 takich planów, a na przekształcenia planów miejscowych – blisko 317 mln zł.

Do tego dochodzi jeszcze 17 mln zł na przeszkolenie co najmniej 1700 pracowników, którzy będą przygotowywać lub zmieniać plany zagospodarowania gmin. W ramach tej puli ministerstwo planuje więc wsparcie instytucjonalne dla gmin. Odbędzie się cykl 16 spotkań we wszystkich województwach, na których przedstawiciele gmin dowiedzą się, jak przygotowywać plany ogólne.

Na podstawie jeszcze przygotowywanego projektu rozporządzenia – gminy mogą rozpocząć procedurę planistyczną: czynności analityczne czy formalno-prawne, a wydane na to środki zostaną im zrefundowane. W tej chwili 62 gminy już rozpoczęły takie prace2, a ich liczba dynamicznie rośnie, uzupełnił Michał Gil, dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego w MFiRR,

„Polski Ład” – jest nowa komisja rozpatrująca wnioski

O informację, jak będzie kontynuowany program Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i co zrobić np. z wnioskami o zmianę zakresu projektów apelowała strona samorządowa na styczniowym posiedzeniu KWRiST.

Kilkaset samorządów zgłosiło wnioski o zmianę projektu, bo nie są w stanie zrealizować inwestycji w pierwotnym zakresie ze względu na inflację, informował Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej. Grzegorz Pazura dyrektor Departamentu Instrumentów Rozwojowych KPRM poinformował, że premier już powołał komisję, która już rozpoczyna pracę.

Dyrektor Michał Baj z BGK dodał, że w tej chwili na rozpatrzenie oczekuje 107 wniosków, a na zmianę zakresu inwestycji – 350. Razem to 457 wniosków na sumę 2 mld zł. BGK wydał promesy na sumę 99 mld zł w ramach programu, z czego ponad 4 mld na w zabytkach.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content