21 lutego, 2024

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich O problemach zgłoszonych przez stronę samorządową, dotyczących m.in. planowania przestrzennego oraz programu „Polski Ład”, w tym „Rozświetlamy Polskę”, dyskutowała KWRiST 20 lutego br. O zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mającą na celu wydłużenie czasu na przygotowanie przez gminy m.in. planów ogólnych o rok,

Z inicjatywy Związku w dniu 20 lutego 2024r. odbyło się spotkanie on-line nt.: Naboru wniosków w ramach inwestycji A1. 3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Spotkanie poprowadzili przedstawiciele

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content