Komisja ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

szkolenie,symbol

W dniu 16 października odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji przyjętego przez Zarząd dokumentu pn.: „Rekomendacje – analiza uwarunkowań dotyczących obowiązków gmin w zakresie kontroli w gospodarki ściekowej” . Dokument opracowany został przez działającą w ramach Związku Grupę roboczą ds. problemów gospodarki ściekowej. Celem jego opracowania jest przyjęcie na obszarze naszego województwa

W dn. 6 października br. Zarząd Związku przyjął dokument pn. „Rekomendacje – analiza uwarunkowań dotyczących obowiązków gmin w zakresie kontroli gospodarki ściekowej”, opracowany przez działającą w ramach Związku Grupę roboczą ds. problemów gospodarki ściekowej. Celem ich opracowania jest przyjęcie na obszarze naszego województwa w miarę możliwości wspólnych zasad wykonywania obowiązków leżących

Dziś odbyło się pierwsze powakacyjne posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Jednym z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia były rekomendacje nt. obowiązków kontrolnych gmin dotyczących pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Najważniejsze elementy projektu tego dokumentu, przygotowanego przez powołaną w tym roku przy naszym Związku Grupę Roboczą ds. problemów gospodarki

W dniach 11-12 maja br. (czwartek – piątek) w Szczyrku odbyło się dwudniowe wyjazdowe seminarium nt. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi. W seminarium wzięło udział około stu przedstawicieli miast i gmin członkowskich Związku, którzy odpowiedzialni są za kwestie związane z gospodarką odpadami. Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne.

W dn. 11-12 maja br. (czwartek – piątek) Śląski Związek Gmin i Powiatów wzorem lat ubiegłych organizuje dwudniowe wyjazdowe seminarium nt. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi. Seminarium odbędzie się w Szczyrku (Hotel Skalite***, ul. Krokusów 4, 43-370 Szczyrk, www.hotelskalite.pl) i rozpocznie się o godz. 10.00. Tematyka seminarium dotyczyć będzie: zagadnień

Z uwagi na sygnały docierające do biura naszego Związku z gmin członkowskich, wskazujące na potrzebę wsparcia informacyjnego jst w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi,  przygotowaliśmy zestaw materiałów edukacyjnych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami.   Materiały te składają się z trzech animacji i trzech grafik, które w przystępny sposób wyjaśniają, z czego

16 stycznia odbyło się kolejne szkolenie dedykowane Członkom Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi naszego Związku. Tym razem dotyczyło ono „Egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – najnowszych regulacji i bieżących problemów”. Podczas wydarzenie zostały omówione różne aspekty proceduralne związane z opłatą za gospodarowanie odpadami, w tym zwłaszcza: postępowanie przedegzekucyjne; upomnienia:

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content