Dzięki długotrwałej współpracy ekspertów w ramach Grupy Innowacji Samorządowych: Smart-city możemy oficjalne przekazać Państwu narzędzie pomiaru smart-city w swoim mieście. Jest to kompleksowy zestaw wskaźników, który z założenia ma być uniwersalny i możliwie jak najbardziej dostępny dla każdej jednostki samorządu lokalnego, chętnej do badania tego obszaru. W tym celu  podzielono badanie na zestaw wskaźników:
• obligatoryjnych – ogólnodostępne dla gmin, miast na prawach powiatu oraz powiatów,
• fakultatywnych – wymagające więcej pracy w pozyskaniu lub dostępne wyłącznie dla miast na prawach powiatów oraz powiatów.

Działania podejmowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów wychodzą naprzeciw idei w zakresie budowania inteligentnych miast, wskazują narzędzia i możliwości pozyskiwania danych, budują partnerskie sieci w zakresie tworzenia bazy wiedzy o rozwiązaniach i dobrych praktykach w obszarze smart-city. Mamy nadzieję, że zestaw wskaźników pozwoli Państwu w kompleksowy sposób spojrzeć na temat bycia smart. Instrukcja wraz z gotowymi skoroszytami dostępna jest pod tym linkiem: GIS – Smart-City. Przed rozpoczęciem pracy w narzędziu rekomendujemy zapoznanie się z instrukcją.obrazek przedstawiający miasto zgodne z ideą smart-city