Część II rekomendacji dotyczących kontroli gospodarki ściekowej przyjęta

Informujemy, że Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przyjął dokument pn. „Rekomendacje cz. 2 – analiza uwarunkowań dotyczących obowiązków gmin w zakresie kontroli gospodarki ściekowej”. Jest to druga część rekomendacji, wypracowanych przez powołaną w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w marcu ub. r. Grupę roboczą ds. problemów gospodarki ściekowej. Pierwsza część Rekomendacji została przyjęta przez Zarząd Związku w dn. 6 października 2023 r.

Rekomendacje można pobrać w zakładce Opinie, rekomendacje i inne pisma.

Celem opracowania obu części dokumentu jest wsparcie gmin członkowskich we wdrażaniu nowych obowiązków leżących po stronie jst, wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych przepisów, wdrażających tzw. „dyrektywę ściekową” oraz przyjęcie na obszarze naszego województwa w miarę możliwości wspólnych zasad wykonywania tych obowiązków: w tym przede wszystkim prowadzenia kontroli dokumentów związanych z pozbywaniem się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Mamy nadzieję, że rekomendacje te, wraz z kilkunastoma załącznikami – w tym wzorami protokołów, decyzji administracyjnych i innych dokumentów, będą dla pracowników wydziałów zajmujących się kontrolą gospodarki ściekowej w gminach członkowskich ŚZGiP cenną bazą wiedzy i użytecznym narzędziem w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią dokumentu osobą do kontaktu w tej sprawie w biurze Związku jest p. Natalia Krupa, st. specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska (adres e-mail: nkrupa@silesia.org.pl, tel.: 32 251 10 21, 32 609 03 65).

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content