Spotkanie nt.: Naboru wniosków w ramach inwestycji A1. 3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Z inicjatywy Związku w dniu 20 lutego 2024r. odbyło się spotkanie on-line nt.: Naboru wniosków w ramach inwestycji A1. 3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Tematyką spotkania było omówienie zasad naboru wniosków w ramach inwestycji A1.3.1: Zakres działań objętych wsparciem: ważne terminy, kryteria wyboru projektów, poziomy dofinansowania oraz niezbędna dokumentacja.

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content