22 września, 2023

Wczoraj w siedzibie naszego Związku odbyło się ostatnie już spotkanie z  cyklu szkoleniowego dotyczącego partnerstwa publiczno-prywatnego pn. Samorządowa Akademia PPP. Partnerem merytorycznym cyklu była Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W ramach cyklu odbyło się pięć spotkań, podczas których uczestnicy pozyskali kompleksową wiedzę na temat przygotowania projektu, wykonania odpowiednich analiz, procedur wyboru partnera,

Wczoraj odbyło się kolejne z cyklu spotkań obszarowych w ramach przedsięwzięcia „Benchmarking usług publicznych” dot. zarządzania zasobami ludzkimi. Spotkania obszarowe stanowią nieodłączny element benchmarkingu. Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi analizowany jest (z mały przerwami) od początku jego funkcjonowania, czyli od 2011 r. W tym czasie podejście do analizy uległo pewnym zmianom.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content