13 września, 2023

Wczoraj w formule online, odbyło się podsumowujące spotkanie obszarowe w ramach przedsięwzięcia Benchmarking usług publicznych pn.:  Oświata – edukacja publiczna z uwzględnieniem przedszkoli, szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących. Celem spotkania było podsumowanie analiz eksperckich ww. obszarze oraz zaprezentowanie dobrych praktyk zidentyfikowanych w gronie 43 jst biorących udział w przedsięwzięciu. Najciekawszymi rozwiązaniami

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content