Spotkanie obszarowe w ramach przedsięwzięcia Benchmarking usług publicznych

Wczoraj w formule online, odbyło się podsumowujące spotkanie obszarowe w ramach przedsięwzięcia Benchmarking usług publicznych pn.:  Oświata – edukacja publiczna z uwzględnieniem przedszkoli, szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących.

Celem spotkania było podsumowanie analiz eksperckich ww. obszarze oraz zaprezentowanie dobrych praktyk zidentyfikowanych w gronie 43 jst biorących udział w przedsięwzięciu. Najciekawszymi rozwiązaniami pochwalili się przedstawiciele Urzędów Miast w:  Krośnie, Nowym Targu, Rybniku, Lublinie, Wodzisławiu Śląskim, a także Tarnowie.

Benchmarking usług publicznych”, to kontynuacja działań benchmarkingowych, jakie Śląski Związek Gmin i Powiatów prowadzi nieprzerwanie od 2011 r. (najpierw w formie projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”, a następnie jako przedsięwzięcie własne „Benchmarking-Kontynuacja”). Obecnie  przedsięwzięcie realizowane jest  w grupie 43 jst z terenu całej Polski.

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content