Zielony Lider – wsparcie w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

Fundacja Sendzimira rozpoczyna rekrutację do programu pn. „Zielony Lider”. Zgłoszenie można wysłać do 12 lutego 2023.  Program ten wspiera lokalnych liderów i liderki w działaniach na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

 

Kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności osiągnęły już taką skalę, że stają się egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości, wymagającym podjęcia zdecydowanych działań. Co więcej, ich znaczenie w najbliższych latach będzie tylko rosnąć. Kraje Unii Europejskiej odpowiedziały na te wyzwania nową strategią rozwojową, nazwaną Europejskim Zielonym Ładem.

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest głęboka, prośrodowiskowa przebudowa gospodarki Unii Europejskiej, która – z trzeciego największego źródła emisji gazów cieplarnianych na świecie – ma w ciągu trzech dekad stać się pierwszym obszarem neutralnym klimatycznie. Oznacza to szansę na przyciągnięcie do gmin i powiatów znacznych środków na zielone projekty i wsparcie zrównoważonego rozwoju lokalnego. Program Zielony Lider wspiera liderów i liderki, by tę szansę dobrze wykorzystali.

Każdy zespół, który weźmie udział w programie „Zielony Lider” wypracuje plan działania, który może zostać wdrożony w ich społeczności. Dzięki wsparciu doradców Fundacji otrzyma cenne wskazówki jak i gdzie ubiegać się o środki zewnętrzne (z funduszy krajowych, unijnych i in.) na jego realizację.

Warsztaty, specjalistyczne doradztwo, wizyty studyjne sprawią, że plany działania będą nie tylko realne do wdrożenia, ale dobrze dostosowane do wymogów programów grantowych.

Więcej o programie dowiecie się na zielonylider.org

Zgłoszenia do 3 edycji programu przyjmujemy do 12 lutego!

Zastanawiasz się, czy warto wziąć udział?

więcej tutaj: Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu (sendzimir.org.pl)

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content