ZGWRP apeluje o wprowadzenie zmian w programie usuwania azbestu

Związek Gmin Wiejskich RP przyjął stanowisko w sprawie niezbędnych zmian Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 r. Zwraca w nim także uwagę na konieczność zwiększenie wsparcia dla właścicieli nieruchomości, na terenie których w dalszym ciągu znajdują się wyroby zawierające azbest.

Jak można przeczytać w stanowisku, ZGWRP wnosi o krytyczną ocenę dotychczasowej realizacji Programu. Samorządowy apelują w nim też o jego rewizję, podjęcie nowych działań i stworzenie nowych narzędzi oraz mechanizmów pozwalających na znaczne przyśpieszenie tempa eliminacji azbestu z przestrzeni publicznej.

W omawianym zakresie Związek Gmin Wiejskich RP oczekuje m.in. efektywniejszej edukacji i zwiększenia świadomości o szkodliwości azbestu i włączenia do działań kontrolnych oraz wspomagających administrację gminną państwowych służb inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska.

Co ważne ZGWRP wnosi też o objęcie wsparciem nie tylko procesów demontażu i unieszkodliwiania azbestu, ale także kosztów wymiany na nowe pokrycia dachowe. To tylko wybrane elementy stanowiska, a z jego pełną treścią można zapoznać się na stronie internetowej Związku (kliknij tutaj).

Źródło: ZGWRP

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content