Webinarium dot. Monitoringu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Województwo Śląskie – przy wsparciu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – seminarium dot. Monitoringu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego. Seminarium odbędzie się 29 czerwca 2023 r. (czwartek) w godzinach 9:30 – 12:00,w formule zdalnej (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams).

Seminarium zorganizowane zostanie w ramach prac nad corocznym raportem monitoringowym Regionalnej Polityki Miejskiej, który pozwala na ocenę poprawności przyjętych celów, podejmowanych działań oraz ocenę zamierzonych rezultatów. Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie dotyczące roli krajowej polityki miejskiej oraz wypracowania mechanizmów współpracy z  samorządami miejskimi w zakresie monitorowania realizacji regionalnej polityki miejskiej.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej ŚZGiP w zakładce ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WYDARZENIACH (link tutaj). Jednocześnie informujemy, iż nie ma ograniczeń co do liczby osób biorących udział w seminarium.

program seminarium

Data wydarzenia: 2023-06-29

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content