Uroczyste wręczenie umów ws. realizacji przez LGD Lokalnych Strategii Rozwoju (w Katowicach, w Urzędzie Marszałkowskim)

Spotkanie Prezydium Sieci SLN w dn. 3 stycznia 2024 r. (on-line)

Spotkanie Sieci SLN  ws. wyboru przedstawicieli do prac w Podkomitecie ds. RLKS przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/umowa-partnerstwa/komitet-ds-up/podkomitety/rlks/ , w dn. 8 stycznia 2024 r. (on-line)

Spotkanie Prezydium Sieci SLN w dn. 6 lutego 2024 r. (on-line)

Spotkanie Sieci SLN w dn. 12 lutego 2024 r. (on-line)

Spotkanie Prezydium Sieci SLN w dn. 21 marca 2024 r. (on-line)

Spotkanie Sieci SLN ws. wyboru przedstawiciela LGD z terenu województwa śląskiego do Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER na okres wdrażania Planu strategicznej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w dn. 4 kwietnia 2024 r. w Katowicach

Coroczne, dwudniowe spotkanie Sieci SLN w dniach 11-12 czerwca 2024 r., na terenie LGD Morawskie Wrota