Rozwiązanie Prezydium Sieci SLN, 31 grudnia 2021 r.

Spotkanie Prezydium Sieci SLN, 13 grudnia 2021 r.

Spotkanie Sieci SLN, 22 października 2021 r. (wideokonferencja)

Zachęcamy do obejrzenia animowanego filmu nt. śląskich LGD i obszarów wiejskich zrealizowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z LGD Ziemia Bielska i LGD Ziemia Pszczyńska w ramach operacji realizowanej z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) – październik 2021 r.

Odpowiedź p. Wojciecha Kałuży, Wicemarszałka Województwa Śląskiego na stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dn. 20 sierpnia 2021 r. w/s przyjęcia bezpośredniej formuły instrumentu RLKS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

Regionalne spotkanie przedstawicieli LGD w ramach Sieci SILESIAN LEADER NETWORK na terenie działania LGD Brynica to nie granica, w dniach 11-12 października br.

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia bezpośredniej formuły instrumentu RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 

Spotkanie on-line Sieci SILESIAN LEADER NETWORK, w dn. 18 sierpnia 2021 r.

Spotkanie Prezydium Sieci SLN z p. Jakubem Chełstowskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego ws. wprowadzenia w woj. śląskim wielofunduszowego instrumentu RLKS, w dn. 17 sierpnia 2021 r.

Apel śląskich LGD o wprowadzenie bezpośredniej formuły RLKS w woj. śląskim (30.07.21 r.)

Spotkanie Sieci SLN, w dn. 21 lipca 2021 r. (wideokonferencja)

Spotkanie Prezydium Sieci SLN, w dn. 19 lipca 2021 r. (wideokonferencja)

XVIII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER, w dniu 2 lipca 2021 r.

Przykłady i efekty działań organizacji pozarządowych z terenu LGD Razem na wyżyny (film)

Targi „Atrakcje Regionów” Chorzów 11-13 czerwca 2021 r. (LGD Leśna Kraina Górnego Śląska)

Projekt z KSOW realizowany w ramach Konkursu 5/2021 przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z LGD Ziemia Bielska oraz LGD Ziemia Pszczyńska pt. „Upowszechnianie podejścia LEADER w woj. śląskim na przykładzie działalności śląskich LGD. Film informacyjno-szkoleniowy”

Ogólnopolska wideokonferencja pt. Proces przygotowywania oraz wdrażania oddolnej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich –  Smart Village (SV) (24 maja 2021r.)

Spotkanie Prezydium Sieci SLN, w dn. 5 maja 2021 r.

Konsultacje procesu zmian LSR (w związku z przygotowywanym procesem zmian LSR Zarząd PSLG przedstawia projekt pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określający zasady jakie będą obowiązywać LGD i samorządy województw)

Ruszyła aplikacja Ekomuzea przygotowana przez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska

Krajowa Rada Izb Rolniczych wspiera LGD (pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju)

Badanie ankietowe: Jak podejście LEADER wpływa na zrównoważony rozwój terytorialny

Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK z p. Beatą Białowąs, Członkiem Zarządu Województwa, w dn. 25 marca 2021 r. 

Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK, w dn. 15 marca 2021 r.

Spotkanie Prezydium Sieci z Grzegorzem Pudą, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dn. 15 marca 2021 r.

XVII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER w dn. 11 marca 2021 r.

Webinarium dla Sieci SLN pt. Archiwizacja dokumentacji związanej z prowadzeniem stowarzyszenia LGD, w dniu 12 marca 2021 r. (piątek), rozpoczęcie godzinie 10.00.

Spotkanie Prezydium Sieci SLN, w dn. 10 marca 2021 r.

Stanowisko OPOS w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 2023 r. z dn. 5 marca 2021 r.

Stanowisko Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej ws. Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych dokumentów związanych z rozwojem obszarów wiejskich, z dnia 15 lutego 2021 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 lutego 2021 r. w/s wdrażania podejścia LEADER (RLKS – rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) w nowym okresie programowania 2021-2027

Spotkanie Prezydium Sieci SILESIAN LEADER NETWORK, w dn. 10 lutego 2021r.

Lista poparcia śląskich LGD ws. zwiększenia środków finansowych w nowej perspektywie finansowej na działanie LEADER w ramach nowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Pismo adresowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt „Stacja Regeneracja” zrealizowany w partnerstwie 3 LGD: LGD „Żywiecki Raj”, LGD „Ziemia Pszczyńska”, LGD „Ziemia Bielska”

Projekt Współpracy realizowany przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz LGD „Brynica to nie granica” pn. „Stwórzmy Razem Markę Lokalną”

Seminarium online pt. Wdrażanie RLKS w różnych państwach członkowskich. Najlepsze praktyki, organizowane na zlecenie Komisji Europejskiej, w dn. 26 stycznia 2021 r.

Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK oraz Rybackich Grup Działania, w dn. 25 stycznia 2021 r. 

Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK oraz Rybackich Grup Działania, w dn. 13 stycznia 2021 r. 

Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK oraz Rybackich Grup Działania, w dn. 5 stycznia 2021 r.