Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK, w dn. 29 grudnia 2020 r. 

Spotkanie dot. wsparcia LGD i LGR w przyszłym regionalnym programie na lata 2021-2027 (spotkanie on-line z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego), w dn. 15 grudnia 2020 r.

Ankieta dot. instrumentu Smart Villages w okresie przejściowym tj. w latach 2022-2023 (Polska Sieć LGD), do 11.12.2020 r.

Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK, w dn. 9 grudnia 2020 r.

Wsparcie obszarów wiejskich po 2020 r. – relacja ze spotkania (Wideokonferencja pt.: Instrumentarium wsparcia rozwoju obszarów wiejskich po 2020 r. – wyzwania i zamierzenia, w dn. 24.11.2020 r.)

Zwycięskie projekty współpracy śląskich LGD (konkurs z KSOW dla LGD na projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w ramach LEADER) 

Spotkania Prezydium Sieci Silesian Leader Network, 1.12.2020 r., 4.12.2020 r., 11.12.2020 r., 15.12.2020 r., 22.12.2020 r.,

Wideokonferencję pt.: Instrumentarium wsparcia rozwoju obszarów wiejskich po 2020 r. – wyzwania i zamierzenia, 24 listopada 2020 r.

Wideospotkanie Prezydium Sieci z p. Beatą Białowąs, Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego nt. poziomu zaawansowania prac związanych z wprowadzeniem w woj. śląskim wielofunduszowego instrumentu RLKS, 20 października 2020 r.

Odpowiedzi na pismo z dn. 7 sierpnia br., które Grupa tematyczna ds. podejścia LEADER (GTL) działająca w ramach Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wystosowała do wszystkich 16 marszałków województw z prośbą o udzielenie informacji nt. przyszłości wielofunduszowego RLKS w ich regionach 

Wideokonferencja dla LGD w ramach Sieci SLN ws. wprowadzonych zmian w poddziałaniu 19.2, 2.10.2020 r.

Wyróżnienie dla LGD PPJ w europejskim konkursie Rural Inspiration Awards, 2019 r. (Broszura ENRD Przykładowe projekty EFFROW)

Spotkanie Prezydium Sieci Silesian Leader Network w celu omówienia dalszych działań Sieci, w dniach: 22 oraz 24 września 2020 r.

Projekt grantowy pn. „Wspieramy inicjatywy lokalne promujące obszar LGD „Bractwo Kuźnic”, wydarzenie pt. „Marzy mi się taka długa historia…”, 12 września 2020 r.

Konkurs z KSOW dla LGD na projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w ramach LEADER, termin składania prac do 9 października 2020 r.

Konkurs dla Beneficjentów – Dni Otwarte Funduszy Europejskich (do 10 września 2020 r.)

Spotkanie Sieci SLN w formule wideokonferencji, w dn. 12 lipca 2020 r.

Zwycięski projekt śląskich LGD pt. ,,Ekologia – kogo obchodzą losy cywilizacji?” (ECOLC), w konkursie Energy Globe Award

Spotkanie Sieci SLN w formule wideokonferencji, w dn. 9 lipca 2020 r.

Spotkanie Sieci SLN w formule wideokonferencji nt. doświadczeń śląskich Lokalnych Grup Działania we wdrażaniu projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2014-2020, w dn. 19 czerwca 2020 r.

Wyjazd studyjny pt. „Wielofunduszowy RLKS – szansą rozwoju obszarów wiejskich”

Wyjazd studyjny pt. „Marka lokalna czyli przedsiębiorcza wieś i jej droga do rozwoju – wyjazd studyjny”

Webinarium pt. Podstawowe zasady tworzenia wideokonferencji oraz praktyczne wskazówki jak zaangażować uczestników spotkania w dn. 19 czerwca 2020 r. 

Widekonferencja nt. praktycznych wskazówek dot. przygotowań do wprowadzenia wielofunduszowego instrumentu RLKS w województwie śląskim w dn. 16 czerwca 2020 r. 

Wideokonferencja Sieci SLN odnośnie analizy potrzeb LGD w zakresie wsparcia działań określonych w Lokalnych Strategiach (dot. współpracy w zakresie wypracowywania zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027) w dn. 28 maja 2020 r.

Webinarium pt. Jak przeprowadzić zdalnie Walne Zebranie Członków LGD oraz głosowanie on-line. Wybór narzędzi oraz warsztaty. w dn. 26 maja 2020 r. 

Wideokonferencja nt. zobowiązań Beneficjentów odnośnie pisma z dn. 5.05.2020 r. MRiRW, w dn. 13 maja 2020 r.

Wideokonferencja z przedstawicielami MRiRW i UMWŚ nt.  aktualnej  sytuacji beneficjentów (w związku z wprowadzonym stanem epidemii) w dn. 27 kwietnia 2020 r. 

Webinaria z social media w dn. 23.04 oraz 7 maja 2020 r. 

Wideokonferencja – Jak funkcjonują LGD w czasach epidemii ? w dn. 1 kwietnia 2020 r. 

Spotkanie śląskich LGD z przedstawicielami Zarządu Województwa Śląskiego nt. wielofunduszowego RLKS w dn. 13 lutego 2020 r.