Europejski Parlament Wiejski 2022 — Przetłumaczona Deklaracja z Kielc

Bezpłatne szkolenie on line – jak napisać lokalną strategię rozwoju (organizowane przez KSOW)

Po trzydniowym wyjeździe studyjnym dla LGD do woj. świętokrzyskiego (21-23.09.2022 r.)

Spotkanie na temat wielofunduszowego instrumentu – rozwój obszarów wiejskich w dn. 16 września 2022 r. o godz. 9.30 (Katowice)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi transportowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług organizacji wyjazdu

Międzywojewódzka wymiana wiedzy i doświadczeń – wyjazd studyjny dla LGD (w ramach realizowanej operacji z KSOW)

Relacja wideo ze spotkania z okazji 15-lecia Sieci LGD w woj. śląskiego

Spotkanie on-line Prezydium Sieci, 10 czerwca 2022 r.

Relacja ze spotkania z okazji 15-lecia Sieci SLN, 11-12 maja 2022 r., LGD Perła Jury, Kroczyce 

15-lecie Sieci SLN, spotkanie regionalne 11-12 maja 2022 r. Kroczyce

Ocena dotychczasowego wpływu podejścia LEADER na rozwój terytorialny (badanie przeprowadzone przez Komisję Europejską)

Spotkanie Prezydium Sieci, 21 marca 2022 r.

Spotkanie Sieci SLN, 15 marca 2022 r.

Spotkanie Prezydium Sieci, 8 marca 2022 r.

Spotkanie Sieci SLN, w dn. 4 lutego 2022 r.

Nowa Grupa Tematyczna do spraw podejścia LEADER (Thematic group “Making the seven LEADER principles work in practice for all LAGs under the CAP Strategic Plans”) – nabór do 15 lutego 2022 r.

Wybory nowego Prezydium Sieci SLN, w dn. 25 stycznia 2022 r.

Podsumowanie konferencji ELARD: Obchody 30-lecia LEADER-a (1-2 grudnia 2021 roku w Halmstad w Szwecji)