Koordynator Sieci SILESIAN LEADER NETWORK:

  1. Edyta Bauć, Dyrektor biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

Prezydium Sieci powołane w dn. 25 stycznia 2022 r.:

  1. Edyta Bauć, Dyrektor biura LGD Razem na wyżyny
    p. Małgorzata Dorna, Kierownik biura LGD LYSKOR
    p. Magdalena Haase, Kierownik biura LGD Żywiecki Raj
    p. Piotr Leksy, Prezes Zarządu i Dyrektor biura LGD Leśna Kraina Górnego Śląska
    p. Witold Magryś, Dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Do zadań Prezydium należy m.in. reprezentowanie interesów śląskich LGD zarówno na poziomie regionalnym (np. w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim), jak i krajowym (podczas posiedzeń Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER czy spotkań Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD).