Koordynator Sieci SILESIAN LEADER NETWORK:

p. Edyta Bauć, Dyrektor biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

Prezydium Sieci powołane w dn. 25 stycznia 2022 r.:

 1. p. Edyta Bauć, Dyrektor biura LGD Razem na wyżyny
 2. p. Małgorzata Dorna, Kierownik biura LGD LYSKOR
 3. p. Magdalena Haase, Kierownik biura LGD Żywiecki Raj
 4. p. Piotr Leksy, Prezes Zarządu i Dyrektor biura LGD Leśna Kraina Górnego Śląska
 5. p. Witold Magryś, Dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 

Do zadań Prezydium należy m.in. reprezentowanie interesów śląskich LGD zarówno na poziomie regionalnym (np. w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim), jak i krajowym (podczas posiedzeń Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER czy spotkań Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD).

Członkowskie LGD z terenu województwa śląskiego (14 z 14):  

 1. LGD Brynica to nie granica lgd@lgd-brynica.pl
 2. LGD Leśna Kraina biuro@lesnakrainalgd.pl
 3. LGD Partnerstwo dla rozwoju poczta@grupadzialania.pl
 4. LGD Perła Jury biuro@perlajury.pl
 5. LGD Razem na Wyżyny biuro@razemnawyzyny.pl
 6. LGD Zielony Wierzchołek Śląska biuro@lgd-klobuck.pl
 7. LGD Ziemia Bielska biuro@ziemiabielska.pl
 8. LGD Żywiecki Raj biuro@zywieckiraj.pl;
 9. LGD Morawskie Wrota biuro@morawskie-wrota.pl;
 10. LGD LYSKOR biuro@lyskor.pl;
 11. Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury biuro@jura-ppj.pl;
 12. LGD Bractwo Kuźnic biuro@bractwokuznic.pl;
 13. LGD Ziemia Pszczyńska biuro@lgdziemiapszczynska.pl;
 14. LGD Cieszyńska Kraina biuro@cieszynskakraina.pl;