Ochrona środowiska

szkolenie,symbol

W dn. 12 czerwca br. w Podzamczu k. Ogrodzieńca odbyło się II posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Jeden z paneli podczas posiedzenia był poświęcony tematowi nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi. Jest to temat szczególnie istotny z punktu widzenia gmin województwa śląskiego w ostatnim czasie, dlatego też w jego ramach prezentację

W obliczu przyspieszających zmian klimatu oraz ich skutków, w tym występujących coraz częściej susz i powodzi błyskawicznych, tereny silnie zurbanizowane – czyli miasta, w których żyje wielu z nas – muszą stawać czoła wyzwaniu, jakim jest właściwe zagospodarowanie wód opadowych. Dlatego tak cenne są nawet niewielkie inicjatywy z zakresu błękitno-zielonej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu „Zielone czeki”. Nagrody te od 1994 roku przyznawane są z okazji Dnia Ziemi osobom i podmiotom wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Konkurs dotyczy działań/zadań zrealizowanych w roku 2023. Wyróżnienia za

Informujemy, że Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przyjął dokument pn. „Rekomendacje cz. 2 – analiza uwarunkowań dotyczących obowiązków gmin w zakresie kontroli gospodarki ściekowej”. Jest to druga część rekomendacji, wypracowanych przez powołaną w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w marcu ub. r. Grupę roboczą ds. problemów gospodarki ściekowej.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content