Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (od marca 2019 r.), Prezydent Miasta Rybnika (od 2014 r.)