Skład Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
VIII kadencja (2019-2023)

(od 3 lipca 2020 r.)

Przewodniczący:

Piotr Kuczera

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (od marca 2019 r.), Prezydent Miasta Rybnika (od 2014 r.)

Zastępcy:

Krzysztof Matyjaszczyk

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Zastępca Przewodniczącego Związku, Prezydent Miasta Częstochowy (od 2010 r.)

Krystyna Siejna

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Zastępca Przewodniczącego Związku, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice (od 2018 r.)

Jarosław Klimaszewski

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Zastępca Przewodniczącego Związku (od lipca 2020 r.), Prezydent Bielska-Białej (od 2018 r.)

Łukasz Komoniewski

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Zastępca Przewodniczącego Związku, Prezydent Miasta Będzin (od 2010 r.)

Członkowie:

Michał Pierończyk

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku (od 12.2022 r.), Prezydent Rudy Śląskiej (od 09.2022 r.)

Bernard Bednorz

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Starosta Bieruńsko-Lędziński (od 2010 r.)

Marian Błachut

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Burmistrz Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice (2006 r.)

Ireneusz Czech

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Kochanowice (od 2002 r.), Koordynator Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Mirosław Duży

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Starosta Mikołowski (od 2018 r.)

Tomasz Gęsiarz

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Wójt gminy Mstów (od 2014 r.), Członek Prezydium Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Maciej Gogulla

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Pilchowice (od 2014 r.), Członek Prezydium Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Anna Grygierek

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Burmistrz Strumienia (od 2006 r.)

Mieczysław Kieca

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego (od 2006 r.)

Adam Neumann

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku (od lipca 2020 r.), Prezydent Gliwic (od 2020 r.)

Klemens Podlejski

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki (1990-1994 oraz od 2002), Zastępca Koordynatora Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Dariusz Skrobol

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Burmistrz Pszczyny (od 2010 r.)

Antoni Szlagor

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Burmistrz Żywca (od 2002 r.)

Byli członkowie:

śp. Grażyna Dziedzic

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Prezydent Rudy Śląskiej (od 2010 r. do 06.2022 r.)

Zygmunt Frankiewicz

Dodaj tu swój tekst nagłówka

były wieloletni Przewodniczący  Związku

śp. Jacek Krywult

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Przewodniczący Związku (w latach 2015 – 2018), wieloletni członek Zarządu Związku (w okresie 2003 – lipiec 2020), w tym przez okres trzech kadencji (12 lat) Wiceprzewodniczący Związku