Członek Zarządu Związku, Starosta Mikołowski (od 2018 r.)